نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 
     · مدرك تحصیلی :
           · كارشناسي مهندسي شيمي از دانشگاه علم و صنعت ايران   
  ·  سوابق اجرایی
مديرعامل سازمان مديريت پسماند (مرداد ماه 87 لغايت آبان ماه 88)
شهرداري حميديا (ديماه 85 لغايت مرداد ماه 87)
رئيس اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد(بهمن ماه 83 تا پايان آذر ماه 85)
كارشناسي دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد(از سال 90 تا آذر ماه 92)
كارشناس تشخيص عوارض كارخانجات (سنوات 76 لغايت 83)

 

محمدحسين دهستاني اردكاني

mh.dehestani@yazd.ir

   

 


 
     

     
 
اهم وظایف مدیریت درآمد

 
 
·         برنامه ریزی و اقدامات لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور.
·         برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد.
·        اتخاذ تدابير لازم به منظور استيفاي حقوق شهرداري وبه حيطه درآوردن بدهي مؤديان.
·         بررسی و اظهارنظر در خصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد.
·         برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری.
·         نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها.
·         اقدام به تفکیک اراضی اختصاص شهرداری یا اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری
·        اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری
·         ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعمل های صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری.